Obiective

Obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. iniţierea de proiecte de training în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, IT etc., având ca traineri studenţi, profesori şi/sau absolvenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie sau de la alte universităţi de profil din ţară şi străinătate ;
 2. iniţierea de proiecte de cercetare ştiinţifică, cu precădere în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice
 3. colaborarea şi menţinerea legăturilor cu instituţii ce activează în aceleaşi domenii;
 4. organizarea unor activităţi sportive, de toate tipurile, destinate studenţilor facultăţii;
 5. promovarea programelor Asociaţiei prin intermediul reţelei Internet, pentru persoanele interesate;
 6. obţinerea de sponsorizări în vederea desfăşurării activităţilor Asociaţiei;
 7. informarea studenţilor în legătură cu diferite activităţi şi oportunităţi curriculare şi extra-curriculare.

medieval-2.jpg.opt515x426o0,0s515x426

Tipuri de activităţi propuse:

 1. organizarea unor  concursuri  sportive,  destinate  membrilor Asociației și studenților Facultății de Istorie și Filosofie;
 2. organizarea de cursuri şi traininguri destinate tuturor studenţilor interesaţi, în domenii curiculare şi extracurriculare;
 3. participarea membrilor la concursuri locale şi naţionale, în urma trainingurilor la care au participat;
 4. constituirea unor grupuri de cercetare pe anumite teme şi publicarea rezultatelor în reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 5. participarea grupurilor de cercetare la conferinţe cu tematică apropiată de domeniile de activitate ale Asociaţiei;
 6. realizarea de traininguri pentru a îmbunătăţi abilităţile membrilor de comunicare scrisă și orală, de învățare, de organizare, de negociere etc.;
 7. organizarea de cursuri ce au ca scop îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Aceste cursuri vor fi susţinute de profesori, absolvenţi şi studenţi, membri sau nu ai Asociaţiei.
 8. organizarea de întruniri ce au ca scop schimburi de experienţă în domenii culturale şi artistice;
 9. organizarea de traininguri în domenii culturale şi artistice;
 10. organizarea de excursii şi tabere, destinate membrilor Asociaţiei și studenților Facultății de Istorie și Filosofie;
 11. crearea şi întreţinerea unui site web dedicat Asociaţiei;
 12. organizarea de cursuri de limbi straine;
 13. organizarea de cursuri de proiectare asistată, de web design și alte activități ce vizează abilități necesare realizării de software specializat, precum și a unui club multimedia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s