2% pentru ASPH

Redirecţionează 2% către Asociaţia Studenţească PhiloHistoRiSs – campania 2015

Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizație non-guvernamentala (asociație, fundație etc.) dorește.

Prin completarea uneia dintre declaraţii 230 sau 200 (în funcţie de tipul de venit) semnalaţi statului modul în care doriţi să fie folosită o parte din impozitul dumneavoastră pe venit. Aceasta nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie. Direcţionarea nu presupune costuri suplimentare ci doar necesitatea de a completa una dintre cele două declaraţii.

Dacă nu direcţionaţi cei 2% către un ONG, procentul respectiv rămâne în bugetul statului.

Pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe care l-aţi plătit statului în 2014 către Asociaţia Studenţească PhiloHistoRiSs  urmaţi paşii de mai jos:

Pasul I.

Descarcă una dintre declaraţiile de mai jos:

  1. 230 – Dacă aţi avut venituri numai din salarii.
  2. 200 – Dacă aţi avut alte venituri în afara salariului.

Pasul II.

Completarea declaraţiilor:

  1. Pentru declaraţia 230 este nevoie să completaţi datele de identificare şi semnătura. Dacă nu ştiţi care este valoarea a 2% din impozitul dumneavoastră pe venit nu este neapărată nevoie să completaţi acea rubrică (o vor face cei de la finanţe).
  2. Declaraţia 200 trebuie completată conform reglementărilor în vigoare. Rubrica privind „Susţinerea unei entităţi nonprofit/ unităţi de cult” este deja completată, dacă aţi descărcat declaraţia de pe site-ul nostru.

Pasul III.

Depuneţi formularul direct la registratura organului fiscal sau trimiteţi formularul prin posta, cu scrisoare recomandata, la administrația finanțelor publice a localității de domiciliu (potrivit legii este acceptata si adresa unde locuiește efectiv deponentul, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in România) sau la administrația finanțelor publice corespunzătoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/instituției angajatoare).

De asemenea le puteţi trimite prin poştă, prin scrisoare recomandată.

Adresele administraţiilor financiare le puteţi găsi aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

Data limită pentru depunerea declaraţiilor este 25 mai 2015.

Observaţii:

Datele Asociaţiei Studenţeşti PhiloHistoRiSs, pentru completarea declaraţiilor descărcate direct de pe site-ul ANAf sunt:

  1. Denumirea entităţii non-profit: ASOCIAŢIA STUDENŢEASCĂ PHILOHISTORISS
  2. Cod de identificare fiscală a unităţii non-profit: 33871930
  3. Cont bancar (IBAN): RO 94 BTRL RONCRT 0263710701

Declaratia_200_2014 Philohistoriss

Declaratia 230_2014Philohistoriss

Pentru alte lămuriri: philohistoriss@gmail.com // FB: Asociația Philo-Historiss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s